slider

O společnosti

SUMMIT DEVELOPEMENT

Budova

Společnost SUMMIT DEVELOPLMENT, spol. s r.o. byla založena v listopadu roku 1999 za účelem poskytování služeb ve formě návrhů, testování a výroby integrovaných obvodů a modulů. Vedle tohoto nosného programu se společnost postupně zaměřila i na vývoj radiokomunikačních zařízení a antenních systémů.

V současnosti SUMMIT DEVELOPMENT, spol. s r.o. vyvíjí a vyrábí kvalitní, cenově dostupné a vysoce spolehlivé digitální mikrovlnné rádioreléové spoje umožňující bezdrátový přenos dat, hlasu a videa. Jejich koncepce odráží trend současné poptávky po rádioreléových spojích.